VDA 6.3 Wymagania i Audyt

KUPUJĘ SZKOLENIE
Szkolenie w formie serii nagrań wideo, materiałów oraz plików Excel.
Wiedza zostaje z Tobą po szkoleniu, możesz do niej wracać kiedy chcesz.
Otrzymujesz dostęp do społeczności i konsultacje
w grupie w nawet po zakończonym szkoleniu.
Nasi trenerzy to praktycy
z wieloletnim doświadczeniem z przemysłu.
Specyficzne wymagania VDA 6.3 sprawiają trudność nie tylko osobom ubiegającym się o zdanie egzaminu i zatwierdzenie na audytora tego systemu, ale również audytorom weryfikującym dostawców oraz produkcję według wymagań niemieckiego systemu Automotive. Jak interpretować każdy punkt normy, kiedy wiadomo, że wymaganie zostało spełnione, jak przygotować się do audytu, jak go przeprowadzać oraz formułować niezgodności i raporty końcowe wg wymagań VDA 6.3? Na te i wiele pytań postanowiłem odpowiedzieć, przygotowując to szkolenie. Zapraszam serdecznie
Patryk Sadowski
SQA Commodity Manager - VDA 6.3 Certified Auditor

O szkoleniu:

VDA 6.3 od podstaw do eksperta to niezbędne szkolenia dla każdego inżyniera, managera jakości pracującego w niemieckimi wymaganiami jakościowymi w branży Automotive.

Patryk Sadowski, doświadczony audytore VDA 6.3 omawia każde wymaganie w oddzielbym nagraniu wideo, prezentując przy tym przykłady spełnienia danego wymagania.

W szkoleniu otrzymasz również praktyczne wskazówki i najlepsze praktyki co do audytów VDA 6.3.

Sabina Pasoń

Quality Engineer
LinkedIn icon

"Jestem pod wrażeniem przejrzystości, odpowiada mi forma, w jakiej zostało pokierowane szkolenie. Myślałam, że kurs będzie wymagał ode mnie jakiegoś nadludzkiego skupienia, a okazało się, że jest przyjemnością. Zamieniłam wieczorny serial na oglądanie filmików. Późno się za zabrałam, ale liczy się dla mnie to, że nawet jak kurs już się skończył mi nic nie przepada i uzupełnię swoją wiedzę w czasie jaki mi odpowiada."

Czego się nauczysz:

  • Wymagań niemieckiego przemysłu samochodowego VDA 6.3
  • Audytowania według standardów niemieckiego przemysłu samochodowego (otwarcia audytu, przeprowadzania go, przygotowania raportów, niezgodności)
  • Niezbędną wiedzę nt. VDA aby samemu przejść Audyt
  • Jakie dokumenty, narzędzia, procesy potwierdzają zgodność z wymaganiami VDA 6.3
  • Audytowania zdalnego z wymagań VDA 6.3

Dla kogo to szkolenie?

  • Inżynierów Jakości z branży Automotive
  • Inżynierów Jakości Dostawców z branży Automotive
  • Managerów Jakości
  • Firm przygotowujących się do Audytu VDA 6.3
  • Specjalistów pragnących rozpocząć pracę w sektorze Automotive

Jak wygląda Agenda?

Moduł 1 Wprowadzenie do VDA 6.3

1.0 – Wprowadzenie / Kilka słów o mnie
1.1 – Czym jest VDA
1.2 – Czym jest audyt VDA6.3
1.3 – Jak przygotować się do audytu
1.4 – Zasady dla audytora
1.5 – Zasady oceny
1.6 – Zasady degradacji
1.7 – Audyt potencjału


Moduł 2 P2 – Zarządzanie projektem 

2.0 – P2 – Zarządzanie projektem 
2.1 – Czy ustanowiono kierownictwo projektu i organizację projektową
2.2 – Czy zaplanowano i udostępniono wymagane zasoby do realizacji projektu i czy informuje się o zmianach w zasobach
2.3 – Czy plan projektu jest dostępny i czy uzgodniono go z klientem
2.4 – Czy realizowane są działania dotyczące projektu, istotne ze względów jakościowych i czy realizacja jest regularnie nadzorowana
2.5 – Czy realizowane są działania dotyczące projektu związane z zakupami i czy ich realizacja jest regularnie nadzorowana
2.6 – Czy organizacja projektowa zapewnia zarządzanie zmianami w projekcie
2.7 – Czy ustanowiono proces eskalacji i czy jest on skutecznie wdrożony


Moduł 3 P3 -Planowanie rozwoju wyrobu i procesu

3.0 – P3 – Planowanie rozwoju wyrobu i procesu
3.1 – Czy specyficzne wymagania dotyczące wyrobu i procesu są dostępne
3.2 – Czy analizę wykonalności przeprowadzono we wszystkich aspektach na bazie ustalonych wymagań dotyczących wyrobu i procesu
3.3 – Czy szczegółowo zaplanowano działania dotyczące rozwoju wyrobu i procesu
3.4 – Czy zaplanowano działania w celu zabezpieczenia obsługi klienta, zadowolenia klienta, serwisu oraz analizy zwrotów z rynku
3.5 – Czy podczas planowania rozwoju wyrobu i procesu uwzględniono wymagane zasoby


Moduł 4 P4 – Realizacja rozwoju wyrobu i procesu

4.0 – P4 – Realizacja rozwoju wyrobu i procesu
4.1 – Czy zrealizowano działania wynikające z planów rozwoju wyrobu i procesu
4.2 – Czy dostępne są zasoby personalne i czy personel posiada kwalifikacje umożliwiające rozpoczęcie produkcji seryjnej
4.3 – Czy dostępne są zasoby materialne i czy są one odpowiednie do rozpoczęcia produkcji seryjnej
4.4 – Czy dostępne są wymagane dowody kwalifikacji oraz zwolnienia rozwoju wyrobu i procesu
4.5 – Czy wyodrębniono i przygotowano wymagania dotyczące wytwarzania i kontroli na podstawie danych z rozwoju wyrobu i procesu
4.6 – Czy przeprowadzono testy wydajnościowe w warunkach produkcji seryjnej, umożliwiające uzyskanie zwolnienia do produkcji seryjnej
4.7 – Czy ustanowiono procesy w celu zabezpieczenia obsługi klienta, zadowolenia klienta, serwisu oraz analizy zwrotów z rynku
4.8 – Czy uregulowano przekazanie projektu do produkcji seryjnej


Moduł 5 P5 – Zarządzanie dostawcami

5.0 – P5 – Zarządzanie dostawcami
5.1 – Czy korzysta się tylko ze zwolnionych dostawców
5.2 – Czy w łańcuchu dostaw uwzględnia się wymagania klienta
5.3 – Czy ustalono z dostawcą cele dotyczące wyników w zakresie dostaw i czy są one realizowane
5.4 – Czy dostępne są wymagane zwolnienia dla ustalonego zakresu zakupów
5.5 – Czy zapewniono uzgodnioną jakość dla ustalonego zakresu zakupów
5.6 – Czy materiał wejściowy jest odpowiednio dostarczany oraz składowany
5.7 – Czy personel posiada kwalifikacje do wykonywania poszczególnych zadań i czy zdefiniowano odpowiedzialności


Moduł 6   Produkcja

6.1.0 – P6.1 – Wejście procesu
6.1.1 – Czy nastąpiło przekazanie projektu z rozwoju do produkcji seryjnej oraz czy zapewniono bezpieczny rozruch
6.1.2 – Czy wymagane ilości  wielkości partii produkcyjnych materiałów wejściowych są dostępne w ustalonym czasie, we właściwym magazynie  na stanowisku pracy
6.1.3 – Czy materiały wejściowe są odpowiednio składowane oraz czy środki transportu  urządzenia pakujące są dostosowane do specyficznych właściwości materiałów
6.1.4 – Czy są dostępne odpowiednie oznaczenia  zapisy  zwolnienia i czy są przyporządkowane odpowiednio do materiałów wejściowych
6.1.5 – Czy zmiany na wyrobie i w procesie podczas produkcji seryjnej są dokumentowane i identyfikowalne

6.2.0 – P6.2 – Przebieg procesu
6.2.1 – Czy założenia z planu kontroli są kompletne i skutecznie wdrożone
6.2.2 – Czy dokonywane jest ponowne zwolnienie procesów produkcyjnych
6.2.3 – Czy w produkcji nadzorowane są charakterystyki specjalne
6.2.4 – Czy części niezwolnione i  lub wadliwe są nadzorowane
6.2.5 – Czy przepływ materiałów i części jest zabezpieczony przed ich zmieszaniem pomyłką

6.3.0 – P6.3 – Zasoby ludzkie
6.3.1 – Czy przydzielono odpowiednich pracowników do wykonywania powierzonych im zadań związanych z realizacją usługi
6.3.2 – Czy pracownicy znają swoje odpowiedzialności i uprawnienia dotyczące nadzorowania jakości wyrobu i procesu
6.3.3 – Czy dostępne są wymagane zasoby personalne

6.4.0 – P6.4 – Zasoby materialne
6.4.1 – Czy za pomocą dostępnych urządzeń produkcyjnych można zapewnić spełnienie specyficznych wymagań klienta dotyczących wyrobu
6.4.2 – Czy utrzymanie ruchu urządzeń produkcyjnych i narzędzi jest nadzorowane
6.4.3 – Czy za pomocą zastosowanego wyposażenia kontrolno-pomiarowego można skutecznie nadzorować wymagania jakościowe
6.4.4 – Czy stanowiska pracy i kontroli są zgodne z wymaganiami
6.4.5 – Czy narzędzia, urządzenia i środki kontrolno-pomiarowe są przechowywane prawidłowo

6.5.0 – P6.5 – Skuteczność, efektywność, unikanie strat
6.5.1 – Czy dostępne są cele dla procesów wytwarzania
6.5.2 – Czy dane dotyczące jakości i procesów rejestruje się w sposób pozwalający na ich ocenę
6.5.3 – Czy w przypadku niezgodności w stosunku do wymagań klienta względem wyrobu lub procesu analizowane są przyczyny oraz sprawdzana jest skuteczność działań korygujących
6.5.4 – Czy wyroby i procesy są regularnie audytowane


6.6.0 – P6.6 – Wynik procesu
6.6.1 – Czy ilości  wielkości partii są dopasowane do zapotrzebowania oraz czy przekazywane są zgodnie z planem do kolejnego etapu produkcji
6.6.2 – Czy wyroby  podzespoły są odpowiednio składowane oraz czy środki transportu  urządzenia pakujące są dopasowane do specyficznych wymagań wyrobu  podzespołu
6.6.3 – Czy wymagane zapisy  zwolnienia są dokumentowane
6.6.4 – Czy spełnione są wymagania klienta podczas wysyłki wyrobu końcowego
6.7– Podsumowanie - diagram żółwia


Moduł 7 P7 – Obsługa i zadowolenie klienta, serwis

7.0 – P7 – Obsługa i zadowolenie klienta, serwis
7.1 – Czy spełnione są wszelkie wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, wyrobu i procesu
7.2 – Czy zapewniona jest obsługa klienta
7.3 – Czy zapewnione jest zaopatrzenie w części
7.4 – Czy w przypadku odchyleń  reklamacji przeprowadza się analizę błędów oraz czy działania korygujące są skutecznie realizowane
7.5 – Czy personel posiada kwalifikacje do wykonywania poszczególnych zadań i czy zdefiniowano odpowiedzialności


Moduł 8 Dobre Praktyki

8.0 – Dobre praktyki… subiektywnym okiem
8.1 – Audyty w czasie pandemii
8.2 – Jak uzupełnić raport z audytu


Przykładowe lekcje:

Poznaj opinie kursantów:

Sabina Pasoń

Quality Engineer
LinkedIn icon

"Jestem pod wrażeniem przejrzystości, odpowiada mi forma, w jakiej zostało pokierowane szkolenie. Myślałam, że kurs będzie wymagał ode mnie jakiegoś nadludzkiego skupienia, a okazało się, że jest przyjemnością. Zamieniłam wieczorny serial na oglądanie filmików. Późno się za zabrałam, ale liczy się dla mnie to, że nawet jak kurs już się skończył mi nic nie przepada i uzupełnię swoją wiedzę w czasie jaki mi odpowiada."

Martyna Michalewicz

Specjalista ds. Jakości
LinkedIn icon

"Dla mnie kurs pierwsza klasa. Dla totalnego laika excelowego, wytłumaczone rewelacyjnie. Cieszę się, że trafiłam w takie miejsce. Wszystko wytłumaczone, poparte wprowadzeniem z metod jakościowych. Teoria w praktyce. Zdobyte informacje i praktyczne umiejętności implementuję w swoich działaniach zawodowych"

Małgorzata Luchowska

Inżynier Jakości
LinkedIn icon

"Szkolenie jest rewelacyjne! Po doświadczeniach z excelowymi poradami z Youtube'a, gdzie czeka się 10 minut na jakiś konkret, szkolenie Artura to petarda! Treści przekazane są w przystępny sposób, bez zbędnych ozdobników. Przed szkoleniem moja wiedza o Excelu opierała się na "sumie", tezaz z powodzeniem stosuje tabele przestawne i wyszukaj pionowo. Po szkoleniu stworzyłam arkusz do zgłaszania i analizy działań na maszynach (pod TPM), dzięki czemu aktualizacja wykresów zajmuje mi trzy kliknięcia, a wcześniej były to 4 godziny. Polecam kurs każdemu, kto chce łatwo i szybko wykonywać analizy na przeróżnych danych, nie tylko jakościowych!

Robert Skowron

Manager Jakości
LinkedIn icon

"Szkolenie bardzo przydatne. Mam już kilka pomysłów jak wykorzystam je w swojej pracy. Podobał mi się przekaz, merytoryka, praktyczne zastosowanie - łatwe do wdrożenia w wielu branżach. Duży plus to możliwość odtworzenia wszystkich materiałów, nawet po czasie."

Certyfikat ukończenia:

Nasze szkolenia kończą się wystawieniem certyfikatu. Jesteśmy uprawnioną instytucją szkoleniową, zarejestrowaną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod numerem: 2.18/00117/2020

1497 zł brutto
1997 zł brutto
KUPUJĘ SZKOLENIE
Poziom:
Od podstaw
Czas trwania:
5h 23min
Nagrań wideo:
80