8 Modułowe Szkolenie Kohortowe

Zrozum wymagania
Automotive VDA 6.3 - 2023 i ułatw sobie drogę do zostania audytorem!

Specyficzne wymagania VDA 6.3 sprawiają trudność nie tylko osobom ubiegającym się o zdanie egzaminu i zatwierdzenie na audytora tego systemu, ale również audytorom weryfikującym dostawców oraz produkcję według wymagań niemieckiego systemu Automotive.
Zaoszczędź sobie czasu i trudności w pracy, poprzez odpowiednie szkolenie.
Szkolenie zawiera najnowsze wymagania systemu VDA 6.3 z 2023

Specjalna promocja do 02.02 - 60%
597 zł zamiast 1497 zł

Dołącz do szkolenia
Dowiedz się więcej

Specjalna oferta - 65% do 07.10

play_arrow
Zobacz intro
Obejrzyj intro – wydawca Artur Mydlarz
opowiada o zawartości szkolenia (2 min)
W trakcie kursu poruszanych było bardzo dużo interesujących tematów popartych konkretnymi przykładami co pozwoliło mi lepiej zrozumieć niektóre wymagania. Słuchając Prowadzącego opowiadającego o poszczególnych wymaganiach VDA6.3 z automatu włączał się "trybik" analizowania własnych procesów co szczerze mi lepiej pozwoliło to zrozumieć. Nie wiem czy był to ukryty cel kursu ale jeżeli tak to w moim przypadku został osiągnięty ;). Co do materiałów szkoleniowych to przygotowane zostały z najwyższą staranności, dbając o szczegóły. Informacje przekazane w sposób konkretny i rzeczowy, bez owijania w "bawełnę" i zbędnego koloryzowania. Ciężko mi znaleźć luki w szkoleniu, gdyż w moim przypadku to było pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy. Reasumując, ze swojej strony gorąco polecam kurs VDA6.3- od podstaw do eksperta wszystkim tym którzy pracują nad ciągłym doskonaleniem swoich procesów.
Dagmara Książek
Starszy Specjalista ds. Systemów

O Programie - Co otrzymasz?

check_circle

Wiedzę na temat przeprowadzania audytu VDA 6.3

Nauczę Cię jak przeprowadzić cały proces audytu od zaplanowania, poprzez przeprowadzanie, przygotowanie spotkań, raportu oraz zamknięcia raportu i akcji korygujących wg wymagań VDA 6.3.

check_circle

Szczegółowe wymagania VDA 6.3 - każde pytanie omówione oddzielnie

Każdy punkt normy VDA 6.3 został omówiony
w oddzielnym nagraniu online. Otrzymujesz dostęp do kompendium wiedzy i interpretacji każdego punktu normy przez doświadczonego audytora. Otrzymujesz również informację na temat spełnienia wymagań każdego punktu VDA 6.3 - z przykładami.

check_circle

Teorię połączoną z 10-letnią wiedzą praktyczną

Teoretyczna i praktyczna wiedza zawarta
w programie pozwoli Ci w pełni zrozumieć zagadnienia z zakresu VDA 6.3. Zrozumienie wymagań niemieckiej branży Automotive jeszcze nigdy nie było tak łatwe.

check_circle

Najnowsze wymagania z 2023 roku

Materiały zostały uaktualnione o nowe wymaganie VDA 6.3 z 2023 roku. Masz pewność, że otrzymujesz praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu VDA.

check_circle

Praktyczna Wiedza na 365 dni

Otrzymujesz praktyczną wiedzę od doświadczonego eksperta z przykładami
z przemysłu, o wpadkach, błędach w interpretacji VDA 6.3 oraz przede wszystkim dobrych praktykach podczas audytowania.

check_circle

Dostęp do ponad 80 lekcji, prezentacji, artykułów

Szkolenie jest w formie krótkich przystępnych lekcji wideo. Otrzymujesz do nich dostęp na 365 dni. Możesz do nich wracać tak wiele razy jak tylko chcesz, np. gdy będziesz przeprowadzać audyt VDA 6.3. Kupując kurs, masz również dostęp do aktualizacji w okresie Twojego dostępu.

check_circle

Dostęp do zamkniętej społeczności

Dostajesz również dostęp do zamkniętej grupy eksperckiej, gdzie możesz zbudować siatkę kontaktów oraz dyskutować na temat przeprowadzania Audytów VDA 6.3 - lub czekających Cię audytów klienta VDA 6.3.

check_circle

Certyfikat ukończenia w 2 językach

Każdy z uczestników po zdaniu testu otrzymuje certyfikat w języku polskim i angielskim, potwierdzający zdobytą wiedzę. Wydajemy certyfikaty jako jednostka szkoleniowa o numerze 2.18/00117/2020

2
Certyfikaty
8
Modułów
80
+
Lekcji video
21820
Suma ukończonych szkoleń w Szkole Jakości
Agenda

Co znajdziesz w programie
VDA 6.3 - od podstaw do eksperta

Szkolenie zawiera 8 modułów. Nauczysz się zarówno podstawowych jak i zaawansowanych narzędzi wraz
z dobrymi praktykami popartymi długoletnim doświadczeniem.

filter_1

Moduł 1 - Wprowadzenie do VDA 6.3

1.1 – Czym jest VDA?
1.2 – Czym jest audyt VDA 6.3?
1.3 – Jak przygotować się do audytu?
1.4 – Zasady dla audytora
1.5 – Zasady oceny
1.6 – Zasady degradacji
1.7 – Audyt potencjału
1.8 - Audyt zdalny i hybrydowy
filter_2

Moduł 2 – Zarządzanie projektem

2.0 – P2 – Zarządzanie projektami
2.1 – Czy ustanowiono kierownictwo projektu i organizację projektową?
2.2 – Czy zaplanowano i udostępniono wymagane zasoby i czy informuje się o zmianach w zasobach?
2.3 – Czy wdrożono zarządzanie projektem i czy dostępny jest uzgodniony z klientem plan projektu?
2.4 – Czy realizowane są działania dotyczące projektu, istotne ze względów jakościowych i czy realizacja jest regularnie nadzorowana?
2.5 – Czy działania związane z zakupami włączone są do planowania projektu?
2.6 – Czy organizacja projektowa zapewnia zarządzanie zmianami w projekcie?
filter_3

Moduł 3 - Planowanie rozwoju wyrobu
i procesu

3.0 – P3 – Planowanie rozwoju wyrobu i procesu
3.1 – Czy specyficzne wymagania dotyczące wyrobu i procesu produkcyjnego są dostępne?
3.2 – Czy analizę wykonalności przeprowadzono we wszystkich aspektach na bazie ustalonych wymagań dotyczących wyrobu i procesu produkcyjnego?
3.3 – Czy szczegółowo zaplanowano działania dotyczące rozwoju wyrobu i procesu produkcyjnego?
3.4 – Czy zaplanowane zostały działania związane z zakresami zakupów i czy nadzorowana jest ich realizacja?
3.5 – Czy podczas planowania rozwoju wyrobu i procesu produkcyjnego uwzględniono wymagane zasoby?
3.6 - Czy zaplanowano działania związane z obsługą klienta i analizą części wadliwych z rynku?
filter_4

Moduł 4 – Realizacja rozwoju wyrobu
i procesu

4.0 – P4 – Realizacja rozwoju wyrobu i procesu
4.1 – Czy zrealizowano działania wynikające z planów rozwoju wyrobu i procesu produkcyjnego?
4.2 – Czy dostępne są zasoby personalne i czy personel posiada kwalifikacje w celu zabezpieczenia realizacji wyrobu i procesu produkcyjnego?
4.3 – Czy dostępne są zasoby materialne i czy są one odpowiednie do zabezpieczenia realizacji wyrobu i procesu produkcyjnego?
4.4 – Czy dostępne są wymagane dowody kwalifikacji oraz zwolnienia rozwoju wyrobu i procesu produkcyjnego?
4.5 – Czy wdrożone są zaplanowane działania związane z zakresami zakupów?
4.6 – Czy wyodrębniono i wdrożono wymagania dotyczące wytwarzania i kontroli na podstawie danych z rozwoju wyrobu i procesu produkcyjnego?
4.7 – Czy przeprowadzono test wydajności w warunkach produkcji seryjnej?
4.8 – Czy ustanowiono procesy w celu zabezpieczenia obsługi klienta jak i analizy części wadliwych z rynku?
4.9 - Czy uregulowano przekazanie projektu z rozwoju do produkcji seryjnej?
filter_5

Moduł 5 – Zarządzanie dostawcami

5.0 – P5 – Zarządzanie dostawcami
5.1 – Czy korzysta się tylko ze zwolnionych dostawców?
5.2 – Czy w łańcuchu dostaw uwzględnia się wymagania klienta?
5.3 – Czy ustalono z dostawcą cele dotyczące wyników w zakresie dostaw i czy są one realizowane?
5.4 – Czy dostępne są wymagane zwolnienia dla ustalonego zakresu zakupów?
5.5 – Czy zapewniono uzgodnioną jakość dla ustalonego zakresu zakupów?
5.6 – Czy materiał wejściowy jest odpowiednio dostarczany oraz składowany?
5.7 – Czy personel posiada kwalifikacje do wykonywania poszczególnych zadań i czy zdefiniowano odpowiedzialności?
filter_6

Moduł 6 - Produkcja

6.1.0 – P6.1 – Wejście procesu
6.1.1 – Czy nastąpiło przekazanie projektu
z rozwoju do produkcji seryjnej oraz czy zapewniono bezpieczny rozruch?
6.1.2 – Czy wymagane ilości wielkości partii produkcyjnych materiałów wejściowych są dostępne w ustalonym czasie, we właściwym magazynie na stanowisku pracy?
6.1.3 – Czy materiały wejściowe są odpowiednio składowane oraz czy środki transportu urządzenia pakujące są dostosowane do specyficznych właściwości materiałów?
6.1.4 – Czy są dostępne odpowiednie oznaczenia zapisy zwolnienia i czy są przyporządkowane odpowiednio do materiałów wejściowych?
6.1.5 – Czy zmiany na wyrobie i w procesie podczas produkcji seryjnej są dokumentowane
i identyfikowalne?
6.2.0 – P6.2 – Przebieg procesu
6.2.1 – Czy założenia z planu kontroli są kompletne i skutecznie wdrożone?
6.2.2 – Czy dokonywane jest ponowne zwolnienie procesów produkcyjnych?
6.2.3 – Czy w produkcji nadzorowane są charakterystyki specjalne?
6.2.4 – Czy części niezwolnione i lub wadliwe są nadzorowane?
6.2.5 – Czy przepływ materiałów i części jest zabezpieczony przed ich zmieszaniem pomyłką?
6.3.0 – P6.3 – Zasoby ludzkie
6.3.1 – Czy przydzielono odpowiednich pracowników do wykonywania powierzonych im zadań związanych z realizacją usługi?
6.3.2 – Czy pracownicy znają swoje odpowiedzialności i uprawnienia dotyczące nadzorowania jakości wyrobu i procesu?
6.3.3 – Czy dostępne są wymagane zasoby personalne?
6.4.0 – P6.4 – Zasoby materialne
6.4.1 – Czy za pomocą dostępnych urządzeń produkcyjnych można zapewnić spełnienie specyficznych wymagań klienta dotyczących wyrobu?
6.4.2 – Czy utrzymanie ruchu urządzeń produkcyjnych i narzędzi jest nadzorowane?
6.4.3 – Czy za pomocą zastosowanego wyposażenia kontrolno-pomiarowego można skutecznie nadzorować wymagania jakościowe?
6.4.4 – Czy stanowiska pracy i kontroli są zgodne
z wymaganiami?
6.4.5 – Czy narzędzia, urządzenia i środki kontrolno-pomiarowe są przechowywane prawidłowo?
6.5.0 – P6.5 – Skuteczność, efektywność, unikanie strat
6.5.1 – Czy dostępne są cele dla procesów wytwarzania?
6.5.2 – Czy dane dotyczące jakości i procesów rejestruje się w sposób pozwalający na ich ocenę?
6.5.3 – Czy w przypadku niezgodności w stosunku do wymagań klienta względem wyrobu lub procesu analizowane są przyczyny oraz sprawdzana jest skuteczność działań korygujących?
6.5.4 – Czy wyroby i procesy są regularnie audytowane?

6.6.0 – P6.6 – Wynik procesu
6.6.1 – Czy ilości wielkości partii są dopasowane do zapotrzebowania oraz czy przekazywane są zgodnie z planem do kolejnego etapu produkcji?
6.6.2 – Czy wyroby podzespoły są odpowiednio składowane oraz czy środki transportu urządzenia pakujące są dopasowane do specyficznych wymagań wyrobu podzespołu?
6.6.3 – Czy wymagane zapisy zwolnienia są dokumentowane?
6.6.4 – Czy spełnione są wymagania klienta podczas wysyłki wyrobu końcowego?
6.7– Podsumowanie - diagram żółwia
filter_7

Moduł 7 - Obsługa i zadowolenie klienta, serwis

7.0 – P7 – Obsługa i zadowolenie klienta, serwis
7.1 – Czy spełnione są wszelkie wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, wyrobu
i procesu?
7.2 – Czy zapewniona jest obsługa klienta?
7.3 – Czy zapewnione jest zaopatrzenie w części?
7.4 – Czy w przypadku odchyleń reklamacji przeprowadza się analizę błędów oraz czy działania korygujące są skutecznie realizowane?
7.5 – Czy personel posiada kwalifikacje do wykonywania poszczególnych zadań i czy zdefiniowano odpowiedzialności?
filter_8

Moduł 8 - Dobre Praktyki

8.0 – Dobre praktyki… subiektywnym okiem
8.1 – Jak uzupełnić raport z audytu?
8.2 – Certyfikat
Poznaj prowadzącego

Autor szkolenia
Patryk Sadowski

SQA Commodity Engineer / Audytor / Trener

Zawodowo:

Od 10 lat pracuję w Jakości w branży automotive. Głównie jako Inżynier Jakości Dostawców oraz przez kilka miesięcy, jako Inżynier Jakości. Od samego początku mojej pracy brałem udział w audytach procesu, najpierw jako obserwator, ucząc się od moich bardziej doświadczonych kolegów, następnie jako audytor wspomagający, aż zostałem samodzielnym audytorem.

Łącznie jako audytor wiodący VDA6.3:
– wykonałem ponad 60 audytów
– w ponad 20 organizacjach
– na 3 kontynentach

Certyfikaty: 2021 VDA 19.1 Kontrola Czystości Technicznej, Czystość techniczna
w produkcji VDA 19.2, Lean Wbudowana Jakość, 2019 Certyfikacja VDA 6.3, MSA, IPC, ESD, 2017 Auditor wewnętrzny IATF 16949:2016, Audyt Procesu Valeo, 2016 Valeo QRQC i FTA, SPC, MSA, Audyt Procesu VDA 6.3, 2015 Lean Metodologia Jikotei Kanketsu, Czystość techniczna Glaeser, DFEMA, PPAP, APQP, Obsługa Reklamacji Gwarancyjnych Webasto, 2014 Pełnomocnik Systemów Zarządzania Jakością PCBC, PFMEA, 2012 Asystent Systemów Zarządzania Jakością PCBC.

10
Lat w Automotive
60
+
Przeprowadzonych audytów
12
+
Krajów, w których audytowałem

Nasi szczęśliwi kursanci

Nie musisz mi wierzyć na słowo. Sprawdź co studenci Szkoły Jakości piszą o naszym szkoleniu VDA 6.3.

Dzisiaj możesz też do nich dołączyć!

Jak zawsze wszystko świetnie wytłumaczone, polecam każdemu, kto się zastanawia nad tym czy kupić kurs, WARTO!! - jedyne co można byłoby poprawić to więcej czasu na końcu filmiku - ja notowałem w zeszycie i musiałem pauzować :D
Jakub Pilch
Konstruktor
To już kolejny kurs w Szkole Jakości, która jak zawsze trzyma poziom :) jestem w trakcie wdrażania audytowania VDA 6.3 w obecnej firmie i wiem, że pozwoli mi to na szersze spojrzenie i poznanie procesów oraz pracowników firmy. Dzięki Panowie, świetna robota! :)
Monika Kolmaga
Quality Engineer
Jak zawsze kurs w Szkole Jakości mnie nie zawiódł. Bardzo dużo konkretnej dawki wiedzy z możliwością ciągłego kontaktu z trenerem. Polecam.
Jakub Faryś
Quality Engineer
Fajnie wytłumaczone każde wymaganie oraz podzielenie się bezcennym doświadczeniem. Polecam ten kurs. Bardzo ciekawy wstęp i odniesienie do stron internetowych dotyczących VDA. Kolejny bardzo merytoryczny kurs w Szkole Jakości. Brawo!
Sylwester Wojcieszak
Inżynier ds. Kwalifikacji i Rozwoju Dostawców
Struktura szkolenia sama w sobie przystępna dla dlatego laika jak ja. Możliwość powracania do danej lekcji (do danego modułu na pewno komfortowa). Informacje przekazywane przez prowadzącego w sposób przejrzysty. Udane szkolenie!! Zaskoczył mnie fakt, iż nie trzeba podchodzić do żadnego testu by zdobyć certyfikat (mniej stresu, tym lepiej? :) ) Pozdrawiam :)
Tomasz Powęska
Technik kontroli jakości

Gwarancja satysfakcji, jakiej nigdzie nie znajdziesz!

Jeżeli szkolenie nie spełni Twoich oczekiwań, to do końca pierwszego tygodnia trwania programu możesz uzyskać pełny zwrot kosztów.  Wystarczy, że napiszesz na maila: biuro@szkolajakosci.pl

Dla osób początkujących super sprawa, a ja potraktowałam to jak odświeżenie wiedzy. Ciekawe wskazówki celem wyeliminowania często popełnianych błędów.

Beata Sochacka, Automotive Quality Manager

Chłopak z telefonu przekazuje pieniądze dziewczynie z komputerem.
Jak to wygląda?

Przykładowe lekcje ze szkolenia oraz nasze webinary

Nie masz pewności co do kursów on-line lub zwartości tego konkretnego kursu?
Sprawdź materiały demo.
Dostęp do takich filmików dostajesz na rok.

Kup dostęp do programu

Oto wszystko, co otrzymasz dołączając do VDA 6.3 Wymagania i Audyt

Pełny Pakiet
1497 PLN
 • check_circle
  Ponad 80 lekcji wideo
 • check_circle
  Dostęp do Grupy Eksperckiej
 • check_circle
  Analiza każdego punktu VDA 6.3
  z prawidłowymi odpowiedziami co do pytań
 • check_circle
  Dostęp do nagrań przez 365 dni
 • check_circle
  Możliwość konsultacji przez 365 dni
 • check_circle
  🎁 Bonus 1: Dostęp do mentora
 • check_circle
  🎁 Bonus 2: 30 dni gwarancji satysfakcji
Chcesz zapłacić inną metodą?
(faktura pro-forma, na firmę, fv VAT)


Napisz do mnie biuro@szkolajakosci.pl
lub zadzwoń: +48 883 404 304
Tylko teraz

Być może pracodawca opłaci Twój kurs?

Kliknij w obrazek poniżej i sprawdź jak nasz bohater to zrobił - pełna instrukcja 😊👇

Certyfikat ukończenia

Nasze szkolenia kończą się wystawieniem certyfikatu w dwóch językach. Jesteśmy uprawnioną instytucją szkoleniową, zarejestrowaną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod numerem: 2.18/00117/2020

Nasze Certyfikaty są cenione na rynku, o czym świadczą setki współprac bezpośrednich z firmami produkcyjnymi oraz przeszkolenie tysięcy specjalistów.

F.A.Q

Czy coś przeoczyliśmy?

Sprawdź, czy tutaj nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie.

Czy istnieje inna forma płatności?

Tak, jeżeli chcesz zapłacić kartą lub potrzebujesz faktury pro-forma – napisz do mnie biuro@szkolajakosci.pl.

Czy istnieją jakieś kody zniżkowe?

Nie, w przypadku zapisu z firmy więcej niż 5 osób przygotowujemy specjalną ofertę. Napisz do mnie biuro@szkolajakosci.pl.

Czy po zakończeniu szkolenia otrzymam certyfikat?

Tak, zakończenie kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatów
w 2 językach.

Jakich narzędzi, urządzeń potrzebuję, aby odbyć kurs?

W zasadzie dobrego połączenia do internetu i telefonu lub komputera.

Czy mogę pracować własnym tempem z kursem?

Tak, szkolenia to nagrania wideo + konsultacje w grupie. Dostęp do szkolenia jest na 365 dni, do grupy na zawsze.

Nigdy nie korzystałem/am z takich szkoleń wcześniej, czy sobie poradzę?

Raczej tak. Jeżeli byłoby inaczej, służymy pomocą :). W szkoleniu znajduje się również instrukcja nauki :).

Czy uzyskam od razu dostęp do wszystkich materiałów?

Tak. Szkolenie dostępne jest natychmiast w całości.

Czy dostanę fakturę VAT?

Tak, oczywiście. Każdy uczestnik otrzyma fakturę VAT — imienną lub na firmę.

Jak mogę wnioskować o zwrot?

Wystarczy napisać do mnie biuro@szkolajakosci.pl.